Nå kan det bygges en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Ytterligere informasjon finne du hos Direktoratet for byggkvalitet.