Er du forelder og har lyst til å bli med i ei foreldregruppe, så kan du ha sjansen til det nå! 

Som foreldre har alle mange gleder og naturlig nok også utfordringer. I en travel hverdag kan det være lite tid til å tenke over hvordan vi er som foreldre, og hvor viktige vi er for barna våre.

I gruppene legges det til rette for å møte andre foreldre, og snakke om det som er bra, og det som er utfordrende. Samtalene i gruppen tar utgangspunkt i deltakernes erfaringer fra hverdagen. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli bevisste på hva dere gjør som er bra for barna. Du får ingen oppskrift, men hjelp til å finne løsninger for deg og ditt barn.

Kommunen er med i et foreldrestøtteprosjekt, og har nå mulighet til å tilby dette til foreldre av barn som er 0-5 år!

Tilbudet gjelder omsorgspersonene, og barna skal ikke være med. Veiledningen foregår på norsk.Tilbudene er gratis.

Foreldregruppene har 8-9 samlinger og blir ledet av veiledere med utdanning fra Trygghetssirkelen (Circle of security COS-P) og  Program for foreldreveiledning (ICDP - International Child Development Program) Fortløpende snarlig påmelding.

Det er muligheter for kjøp av kaffe/kakao/te.


TRYGGHETSSIRKELEN COS-P 0-3 ÅR


Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barnet har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelig følelser.
Målet med kurset er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg, og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer i livet. Kurset kan også bidra til et godt  samspill mellom deg og barna dine.

For mer informasjon: http://www.folkom.no

Når: Mandag 3.februar 2020 kl.14.30- 16.00
Sted: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, 3.etg Familiens hus

Kontaktpersoner/påmelding COS-P:
Helsesykepleiere på helsestasjonen
Helsesykepleier/fagkonsulent: Trude Viem Dahl tlf: 482 18 846, trude.viem.dahl@steinkjer.kommune.no

 

ICDP 0-5 ÅR


Når: Hver onsdag fra: onsdag 22. januar, til og med 11. mars.
Tid: 13.00 – 14.30
Sted: Familiens hus rom 307 i Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus

Tilbudet er gratis.

Mer informasjon på følgende nettsider:
www.foreldrehverdag.no 
Bufdir sin nettside 

Kontaktpersoner/påmelding  ICDP:
Toril Austli, mail: toril.austli@steinkjer.kommune.no
Eva Lovise Welde tlf. 489 55 033, eva-lovise.welde@steinkjer.kommune.no