Kommunen vil ikke kreve betaling fra brukerne for den tiden barnehager og SFO er stengt, og barnehage eller SFO-plassen ikke benyttes. Viser til uttalelse fra Barne- og familiemnisteren 13.03.20.

Utsendt faktura for mars 2020 betales, og perioden med stengt barnehage/SFO i mars vil trekkes fra på en senere faktura.

Det vil ikke bli sendt ut faktura for april hvis barnehager og SFO fortsatt er stengt.

Når det gjelder private barnehager vil ikke Steinkjer kommune gjøre endringer i tilskuddsordningen nå, jf. anbefaling fra KS 13.03.20.