https://eggemuseum.no/hendelse/maereseminaret-kunsten-i-kirkerommet/

I rekka med Mæreseminar vil alle forfatterne presentere ny forskning rundt sine tema. Denne dagen er det fokus på kirkekunsten.

I forbindelse med 1000-årsjubileet vil boka "Mære" bli lansert 7. desember 2021.