Besøksadresse: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, 3.etg. Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer
Telefon: 974 85 105. Vi ringer tilbake om du ikke får svar. 


Forebyggende familieteam er et tverrfaglig tilbud til sped- og småbarn (0-5 år) og deres familier. Det er et lavterskeltilbud i forlengelse av helsestasjonen og barnehagene. Foreldre kan selv ta kontakt med teamet, eller via helsestasjon og barnehage.

I Forebyggende familieteam jobber det helsesykepleiere, barnevernspedagoger, fysioterapeut og barnehagelærere/spesialpedagoger.

Steinkjer kommune har et mål om å gi tidlig hjelp til barn og familier på ulike tema; foreldrerollen og oppdragelse, motorisk utvikling, samspill, kommunikasjon og språk, søvnvansker, mat og måltid, mm..

Henvendelse fra barnehage og helsestasjon skal skje i samråd med foreldrene.

Mer informasjon om teamet

Forebyggende familieteam samarbeider med foreldre og evt. barnehager i en tidsavgrenset periode. Teamet har samtaler med foreldre, vi gjør observasjoner i barnehagen eller i barnets hjem, og gir råd og veiledning. Arbeidet skjer alltid i samarbeid med foreldre.

Etter forespørsel kan Forebyggende familieteam delta på konsultasjoner på helsestasjonen og på foreldremøter i barnehager. Gruppetilbud kan utarbeides etter behov og forespørsel.

Vi jobber tverrfaglig og møter oftest med to ulike profesjoner.

Etter at vi har mottatt forespørsel om samarbeid, tar vi raskt kontakt med foreldre.

Samtaler og observasjoner

Samtaler med foreldre, familier, barn og barnehagepersonale er en viktig del av arbeidet vårt. Vi vektlegger familie- og nettverkskartlegging og er opptatt av oppvekstmiljøet rundt barnet. Vår faglige plattform bygger på en grunntanke om at endringer hos et barn i hovedsak skjer ved at miljøet rundt barnet endrer seg.

I tillegg jobber vi ut fra en forståelse om at foreldre og familier selv vet hva som er best for de, og må gjøre egne valg for hvordan de vil ha det. Forebyggende familieteam ønsker å være en likeverdig samtalepartner som kan reflektere rundt aktuelle tema sammen med foreldre og andre omsorgspersoner, inkludert barnehagepersonalet.

Forebyggende familieteam observerer omtrent alltid barnet i barnehagen eller hjemme. Observasjoner hjelper oss til å bli bedre kjent med barnet, og med personer i barnets oppvekstmiljø.

Både i samtaler og observasjoner vektlegger vi i like stor grad å se etter de ressursene som finnes hos barnet og i barnets miljø, som å se etter utfordringer. 

Babymassasje

Kurs i babymassasje

Hvor:       Steinkjer Helsestasjon, Helse- og beredskapshuset 3. etg.
Når:         To første onsdager i måneden kl. 13.00.
Varighet:  ca. 45 min
Hvem:      Småbarnsforeldre med barn fra 6 uker- t.o.m. 5 mnd.

Kurset er gratis.
Ingen påmelding – kun drop in


Kommunen har laget tre videoer som viser hvordan du kan massere babyen selv på armer, hender, føtter og mage.

Her kan du se videoene og litt informasjon

Barseltrim

Kurs i barseltrim

På grunn av coronasituasjonen er det ikke satt opp grupper med barseltrim. Ta kontakt med oss om det er behov for individuell oppfølging 

Hvor:     Familiens hus, Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus
Når:       Varighet ca 45 min, foregår 3 onsdager på rad
Hvem:    Mødre som har født for min. 6 uker siden/max 5 mnd siden. Barnet er selvfølgelig med.

Kurset er gratis

Du melder deg på ved å møte opp på første kursdag
Ta med håndduk og babyteppe

 

Gravidtreff

Fysioterapeut fra Forebyggende familieteam deltar på gravidtreff som jordmødrene arrangerer, ca. en gang pr. mnd. Tema vil være relatert til fødsel og barseltiden. Mer informasjon finner du her. 

Cos-P (Circle of Security Parenting) Veiledning til foreldre

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS); trygghetssirkelen, skal gi foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva en kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Målet er å:

  • Øke foreldrenes forståelse av barnets behov for kontakt og tilknytning
  • Lære å lese barnets følelser og signaler
  • Bevisstgjøre seg egne utfordringer i å imøtekomme barnets følelsesmessige reaksjoner og behov

Forebyggende familieteam gir tilbud om COS veiledning i grupper. Det settes opp grupper etter behov fra foreldre.