Forberedelse

- Kjenn din mobiltelefon!
Bli kjent med mulighetene i din mobiltelefon.- Hvor er video-opptaker ? Hvor er linsen? Hvor er mikrofonen? Blir lyden bra ved opptak? Hvor stor avstand kan du ha til motivet og likevel få bra lyd ?
Hvilket videoformat tar telefonen opp?
 
- Hold mobiltelefonen fri for støv og skitt !
Både linse og mikrofon er små enheter som må være rene for å gi et godt resultat.
 
- Idefasen.
Sett av god tid til idefasen og lag deg en god skuddliste eller en dreiebok.
En skuddliste er en liste over de scener du ønsker å "skyte".
En dreiebok er som en tegneserie med tilleggsopplysninger om sted, kameravinkel, replikker, etc. Solid forarbeid gjør både opptak og eventuell redigering enklere.
 Dreiebok 1  120
 
Skriv ut dreiebok. Dreiebok1 (PDF- fil)  og/eller Dreiebok2 (PDF - fil)