Skjemaer for reise, tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjøring

Reiseregning
Reiseregningsskjema folkevalgte
- Les følgende veiledning for utfylling av skjemaet (pdf) 


Tapt arbeidsfortjeneste
 - Bruk registeringsskjema ved innlevering av krav.
 - Tapt arbeidsfortjeneste skal være dokumentert fra arbeidsgiver og vise lønnstrekket for det aktuelle tidsrommet.
 - Det skal også framgå om det er med eller uten feriepenger.
 - Det er ikke tilstrekkelig å framskaffe opplysninger om dagslønn eller timelønn fra arbeidsgiver.
Til skjemaet


Møtegodtgjøring
Møtegodtgjøring i kommunestyre, formannskap, hovedutvalg og faste utvalg utbetales to ganger i året etter oppmøte som blir registrert av sekretæren.  Du trenger ikke her å levere eget skjema.  For ad-hocutvalg og råd der det  blir opplyst om det, brukes vedlagte skjema som skal attesteres av sekretær i utvalget før det halvårsvis leveres politisk sekretariat. 
Utbetaling skjer senest 12.08 og 12.01 hvert år.


Til skjemaet

Taushetserklæring folkevalgte

Samarbeidsutvalgsmøter - godtgjørelsesskjema

Politisk valgte medlemmer i samarbeidsutvalgene fyller selv inn datoer før møter og får oppmøte attestert av sekretar i møtene.
Skjemanene leveres politisk sekretariat på rådhuset hvert halvår.  Utbetaling skjer senest 12.08 og 12.01 hvert år.

Til skjemaet

Informasjon om First Agenda Prepare og First Agenda Live

First Agenda Prepare og First Agenda Live finner dere som egen app på iPaden. 

Det går også helt fint å bruke nettversjonen, både før og under møter.

Nettversjonen til First Agenda Prepare finner dere her: https://web.firstagenda.com/ 

Nettversjonen til First Agenda Live finner dere her: https://app.agendalive.dk/ 

 

Bruksanvisning til First Agenda Prepare: https://support.firstagenda.com/no/product-category/firstagenda-prepare/22

Bruksanvisning til First Agenda Live: https://support.firstagenda.com/no/product-category/firstagenda-live/223

Medlemmer i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg 2019 - 2023

Råd, utvalg og legater - medlemmer 2019 - 2023

Folkevalgtbasen - kontaktinformasjon til landets ordførere og stortingsrepresentanter

Styrevervregisteret

Styrevervregisteret er opprettet av KS som et webbasert register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om sine verv og økonomiske interesser.

Før den enkelte som vil la seg registrere kan legge inn opplysninger om verv og interesser, må vedkommende først være registrert med nøkkelinformasjon som navn og organisasjonstilknytning.

Les mer om styrevervregisteret her.

Nye og reviderte hefter fra KS

KS har revidert heftene Håndbok for ordførere, møtet er satt, folkevalgtes rettigheter og plikter, folkevalgtes arbeidsgiveransvar og anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll.

Se mer om dette på KS sin nettside

 

Intensjonsavtalen - sammenslåingen av Steinkjer og Verran