Skjemaer for reise og tapt arbeidsfortjeneste

Reiseregning
Reiseregningsskjema folkevalgte DOC PDF ODT
- Les følgende veiledning for utfylling av skjemaet (pdf) 


Tapt arbeidsfortjeneste
 - Bruk registeringsskjema ved innlevering av krav.
 - Tapt arbeidsfortjeneste skal være dokumentert fra arbeidsgiver og vise lønnstrekket for det aktuelle tidsrommet.
 - Det skal også framgå om det er med eller uten feriepenger.
 - Det er ikke tilstrekkelig å framskaffe opplysninger om dagslønn eller timelønn fra arbeidsgiver.
Til skjemaet DOC PDF ODT

Taushetserklæring folkevalgte

Samarbeidsutvalgsmøter - søknad om godtgjørelse

Informasjon til politikere

Informasjon til de nye politikerne finner du på egen nettside for selve kommunesammenslåingen (www.nyesteinkjer.no). Link direkte til den siden.


Kommunale dokumenter alle folkevalgte må være kjent med:

 

Styrevervregisteret

Styrevervregisteret er opprettet av KS som et webbasert register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om sine verv og økonomiske interesser.

Før den enkelte som vil la seg registrere kan legge inn opplysninger om verv og interesser, må vedkommende først være registrert med nøkkelinformasjon som navn og organisasjonstilknytning.

Les mer om styrevervregisteret her.

Les din e-post på webmail

Folkevalgtbasen - kontaktinformasjon til landets ordførere og stortingsrepresentanter

Råd, utvalg og legater - medlemmer 2015 - 2019

Administrasjonsutvalget

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Ordfører Bjørn Arild Gram - leder (Sp)

Anne Berit Lein (Sp)

Varaordfører Øystein G Bjørnes (H) -

Anne Caroline Haugan (Sp)

Tor Arne Garnvik (V)

Mia Silkoset (Frp)

Stein Erik Aalberg (Ap)

Grete Bækken Mollan (Ap)  

Gjertrud Holand (SV)

Johannes Moen (MDG)


Eiendomsskattetakstnemnda 

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Johan Chr. Mørkved – leder (Sp)-leder

John Edgar Martinsen (V)

Arnhild Bilstad Opdal (Krf)

Stian Andersen (Frp)

Jonny Mikal Finvik – nestleder (Ap) -nestleder

Knut Einar Stakset (Ap)

                             
Eiendomskattetakstklagenemda

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Tor Erik Jensen – leder (H)

Tommy Skatland (FrP)

Berit Bjoner (Sp)

John Peder Dalsaunet (Sp)

Gunnar Severeide (V)

Turid Eian (V)

Arnulf Vengstad (Ap) – nestleder

Natalia Lillegaard (Ap)

Hetty Tvengsberg (MDG)

Olav Olsen (SV)


Eldres Råd

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Livard Eklo (Ap)

Annar Dalen (Sp)

Bjørg Åsenhus (Steinkjer pensjonistlag)

Gudlaug Furunes Røyseng (Steinkjer pensjonistlag)

Karin Bjerkan (Sparbu pensjonistlag)

Gunnbjørn Malmo (Sparbu pensjonistlag)

Arvid Hatling (Stod pensjonistlag)

Brynjar Solnes (Stod pensjonistlag)

Guri Almli (Ogndal pensjonistlag)

Lillian Vangstad (Ogndal pensjonistlag)

Hallvar Morten Klæth (Beitstad pensjonistlag)

Steinar Ressem (Beistad pensjonistlag)

Nils Flekstad (Kvam pensjonistlag)

Brynjar Solnes (Stod pensjonistlag)


Fjellstyret

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Hallgeir Brandzæg - nestleder (Sp)

Per -Ola Bjerkan (Sp)

Hans Erik Tømmerås Sandvik (V)

Mekal Røliaunet (KrF)

Lene Jeanette Skivik (H)

Tone Mali Falk (FrP)

Rolf Rones- leder (Ap) - leder

Espen Elnan Solheim (Ap)

Henny Tvengsberg (MDG)

Kristin Wåtland Delbekk (SV)


Folkevalgt nemnd for DMS Inn – Trøndelag

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Randi Holien Bartnes (Sp)

Bjørn Leo Finanger (Sp)

Øysteun G Bjørnes (H)

Lars Eric Sæther (Sp)

Benthe Asp (Ap)

Trine Ertsås (Ap)

Einar Haug (Ap)

Gunnar Winther (Ap)


Fylkesmøte i KS

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Bjørn Arild Gram (Sp)

Bjørn Ludvig Bergsmo (Sp)

Øystein Geving Bjørnes (H)

Mia Silkoset (H)

Stein Erik Aalberg (Ap)

Grete Bækken Mollan (Ap)


Heimevernsnemnd

Faste medlemmer

Personlig varamedlem

Tor Borgan (Sp)

Annar Dalen (Sp)

Arnulf Vengstad

Liv Hermann

 

Husnemnda

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Bjørn Ludvig Bergsmo - leder (Sp)

Erik Bartnes (Sp)

Christine Agdestein (H)

 Turid Eian (V)

Kristoffer Vikan (FrP)

Bjørn Leo Finanger (Sp)

Anita Bråthen Suul  - nestleder (Ap) 

Trine Ertsås (Ap)

Arnfinn Monsen (SV)

Arne Kvaal (MDG)


Inn-Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Øystein G Bjørnes (H)

Stein Erik Aalberg (Ap)


Innvandrerrådet

Faste medlemmer

Varamedlemmer i rekke

Fra kommunestyret:

 

1. Aud Solrun Bergin - Leder (Sp)

1. Turid Eian (V)

2. Sewit Debrezion Estifanos (KrF)

2. Kristoffer Vikan (Frp)

3. Livard Eklo (Ap)

3. Espen Elnan Solheim (Ap)

 

 

Fra innvandrergruppen:

Varamedlemmer for 4, 5 og 6:

4. Kimberly Lyngstad

Michael Smith

5. Daryoush Shahvand Shirazi – Nestleder

 

6. Mohamed Mozammal

 

 

Kirkelige fellesråd

Fast medlem

Personlig varamedlem

Anne Berit Lein

Anita Bråthen Suul (Ap)

 

Klagenemnda

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Ordfører Bjørn Arild Gram – leder (Sp)

Anne Berit Lein (Sp)

Varaordfører Øystein G Bjørnes - nestleder (H)

Anne Caroline Haugen (Sp)

Mia Silkoset (FrP)

Tor Arne Garnvik (V)

Stein Erik Aalberg (Ap)

Roar Veiseth (Ap)

Johannes Moen (MDG)

Grete Bækken Mollan (Ap)


Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Faste medlemmer:

Varamedlemmer i rekke:

1. Anna Konstanse Almli – leder (H)

1. Aina T. S. Kjønstad (Sp)

2. Lars Helge Haugdal (MDG)

2. Gunnar Winther (Ap)

 

3. Heidi Haugbotn Aunan (KrF)

 

4. Ingrid Bøe Sletten (SV)

 

Personlige vara for 3, 4 og 5:

3. Kjell Delbekk – nestleder (Norsk forb.
     for utvikl.hemmede)

Tove Tømmerås (Norges Handicapforbund)

4. Åge Wågø (Diabetesforbundet)

Mona Tronstad Tønne (Adhd forbundet)

5. Marit Råen (LHL)

Reidar Sakshaug (LHL)


Legat for sosiale formål

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Lars Eric Sæther (Sp)

Magnus Delbekk (Sp)

Øystein Bjørnes (H)

Bjørn Leo Finanger (Sp)

Trine Ertsås (Ap) - leder

Bodil Berdahl Holien (Ap)


Legat undervisningsformål

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Marthe Solnes Persgård – leder (Sp)

Gry Lillevestre (Sp)

Kristoffer Vikan (Frp)

Stein Egil Krogstad (KrF)

Arnulf Vengstad (Ap)

Anita Bråthen Suul (Ap)


Likestilling- og mangfoldsutvalg

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Lars Eric Sæther (Sp)

Kjærsti Vekseth Sakshaug (Sp)

Anna Konstanse Holan Almli–nestleder (H)

Else Torgnesøy (FrP)

Iren Opdahl (V)

Jan Martin Martinsen (V)

Grete Bækken Mollan – leder (Ap)

Stein Erik Aalberg (Ap)

Per Kristian Dotterud (SV)

Ann Karin Svenning (SV)

 

Oppnevningsråd for konfliktrådet

Fast medlem

Varamedlem

Øystein G Bjørnes (H)

Stein Erik Aalberg (Ap)

 

Representant for å ivareta barns interesser ihht
plan – og bygningsloven

 

Rådmannen

 

Stiftelsen Egge Museum

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Gry Lillevestre (Sp)

Tor Arne Garnvik (V)

Stig Frode Mære (Ap)

Arnulf Vengstad (Ap)

 

Steinkjer ungdomsråd

Faste medlemmer

Varamedlemmer i rekke

Kristoffer Vikan (FrP)

Jo Kristian Kvernland (Sp)

Stein Erik Aalberg (Ap)

Asle Hegge (MDG)

 

Anna Konstanse Holan Almli (H)

 

Grete Bækken Mollan (Ap)

Anna Winther

Steinkjer ungdomsskole

Natalie Østgård

Steinkjer ungdomsskole

Kirvil Holstad

Egge ungdomsskole

Amalie Stav

Egge ungdomsskole

Nina Brekk

Steinkjer Videregående skole

Wilhelmine Skevik

Steinkjer Videregående skole

Jøren-Elise Berget Jørum

Steinkjer Videregående skole

Ida Sofie Vangstad Steinkjer Videregående skole
 
Kine Løvset Mære Landbruksskole
 

Erik Bjerkland

Mære Landbruksskole

 

Trafikksikkerhetsutvalget

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Per-Ola Bjerkan– leder (Sp)

Morten Resve (H)

Kristoffer Vikan (FrP)

Morten Haugset (KrF)

Anita Bråten Suul – nestleder (Ap)

Espen Elnan Solheim (Ap)

 

Tessems legat

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Randi Holien Bartnes – leder (Sp)

Arnfinn Benan (Sp)

Rune Paulsrud (V)

Arnhild Bilstad Opdal (KrF)

Line Merete Elvrum (Ap)

Grete Bækken Mollan (Ap)

 

Viltrådet

Fast medlem

Varamedlem

Bjørn Ludvig Bergsmo (Sp)

Espen Elnan Solheim

 

Styrer

Trondheimsfjorden havn IKS, representantskapet

Fast medlem

Varamedlemmer i rekke

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp)

1. Ida Bruheim Derås (H)

 

2. Gjertrud Holand (SV)

 

3. Bjørn Ludvig Bergsmo (Sp)

 

4. Stein Erik Aalberg (Ap)

 

5. Tor Arne Garnvik (V)


Nord – Trøndelag krisesenter IKS, representantskapet

Fast medlem

Varamedlemmer i rekke

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp)

1. Ida Bruheim Derås (H)

 

2. Grete Bækken Mollan (Ap)

 

3. Randi Holien Bartnes (SV)

 

4. Gjertrud Holand (SV)

 

5. Mia Silkoset (FrP)

 

Brannvesenet Midt IKS, representantskapet

Faste medlemmer

Varamedlemmer i rekke

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp)

1. Bjørn Ludvig Bergsmo (Sp)

Ida Bruheim Derås (H)

2. Bjørn Borgsø (Ap)

Grete Bækken Mollan (Ap)

3. Tor Arne Garnvik (V)

 

4. Line Merete Elvrum (Ap)

 

5. Mia Silkoset (FrP)


Lierne nasjonalparksenter IKS, representantskapet

Fast medlem

Varamedlemmer i rekke

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp)

1. Ida Bruheim Derås (H)

 

2. Johannes Moen (MDG)

 

3. Tor Arne Garnvik (V)

 

4. Geir Ottesen (Ap)

 

5. Anne Berit Lein (Sp)


IKA Trøndelag IKS, representantskapet

Fast medlem

Varamedlemmer i rekke

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp)

1. Ida Bruheim Derås (H)

 

2. Gjertrud Holand (SV)

 

3. Mia Silkoset (FrP)

 

4. Espen Elnan Solheim (Ap)

 

5. Tor Arne Garnvik (V)


Hollåsfondet

Faste medlemmer

Varamedlem

Morten Resve (H)

Leif Kjesbu (Sp)

Emma Svarva Giskås (Ap)

 

Landbrukssjefen

 


Blåfjella- Skjækerfjella, nasjonalparkstyre

Fast medlem

Varamedlem

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp)

Varaordfører Ida Bruheim Derås (H)

 

Styret for Beitstadhallen

Fast medlem

Personlig varamedlem

Finn Egil Adolfsen (Sp)

Grete Bækken Mollan (Ap)

 

Styret for Mære samfunnshus

Fast medlem

Personlig varamedlem

Brit Eli Holan Nordal (Sp)

Trine Ertsås (Ap)

 

Medlemmer til samhandlings- og utviklingsmøtet

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp)

Tor Arne Garnvik (V)

Varaordfører Ida Bruheim Derås (H)

Mia Silkoset (FrP)

Stein Erik Aalberg (Ap)

Grete Bækken Mollan (Ap)

Gjertrud Holand (SV)

Johannes Moen (MDG)

 

Kontrollutvalget for skjenkesaker

Faste medlemmer

Personlige varamedlemmer

Hans Bækken Kulstad – nestleder (V)

Vidar Jørgensen (Sp)

Liv Gudrun Selnes (KrF)

Tommy Skatland (FrP)

Bente Aalberg – leder (Ap)

Gunnar Winther (Ap)


Kom Rev IKS, representantskapet

Faste medlemmer

Varamedlemmer i rekke

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp)

1. Ida Bruheim Derås (H)

Stein Erik Aalberg (Ap)

2. Grete Bækken Mollan (Ap)

 

3. Mia Silkoset (FrP)

 

4. Stein Erik Aalberg (Ap)

 

5. Tor Arne Granvik (V)


Kom Sek IKS, representantskapet

Faste medlemmer

Varamedlemmer i rekke

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp)

1. Ida Bruheim Derås (H)

Stein Erik Aalberg (Ap)

2. Grete Bækken Mollan (Ap)

 

3. Mia Silkoset (FrP)

 

4. Stein Erik Aalberg (Ap)

 

5. Tor Arne Granvik (V)

Medlemmer i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg 2015 - 2019

Kommunestyret 2019-2023
Kommunestyrevalget er over og nye Steinkjers første kommunestyre konstitueres 2. oktober.

Disse skal sitte i det nye kommunestyret i perioden 2019 - 2023.