Kommunestyret er også invitert til å delta.

Les mer på denne informasjonsplakaten