Det er et ønske at beboere og trafikanter kommer med innspill fra så tidlig som mulig i prosessen.

Se mer informasjon her.