Folkehelsekoordinator skal være pådriver og støtte i folkehelsespørsmål, sørge for folkehelse i planer, søke tilgjengelig kunnskap og jobbe kunnskapsbasert.

Folkehelsearbeid krever tverrfaglighet og samarbeid med frivillige og næringsliv, og gjøres på mange ulike arenaer. I Steinkjer kommune er handlingsplan for folkehelse styrende i noe av dette arbeidet, og denne planen er tverrsektoriell. I tillegg skal et bredt sammensatt folkehelseteam være støttespillere for folkehelsekoordinator.

Handlingsplan for folkehelse og vedlegg Tiltak i drift

Folkehelsekoordinator har også ansvar for det som omhandler spillemidler i kommunen. Du finner informasjon og skjema på siden om tilskudd.