Hun er om noen få dager alle lederne som var tilstede sin øverste leder og hun informerte om at hun har startet prosessen med å få på plass felles ledelse i prosjektperioden frem mot sammenslåing.

Jacob Br. Almlid og Svein Åge Trøbakk er fra 01.05 assisterende rådmenn i henholdsvis Verran og Steinkjer kommune. Tjenesteenhetene blir ikke berørt i prosjektperioden, men Torunn Austheim skal sette sammen ny strategisk ledergruppe. Den nye ledergruppen, som blir ledelse for prosjekt nye Steinkjer kommune, vil alle få ansvar for nødvendige delprosjekt.

Torunn Austheim vil som rådmann være tilstede i politiske møter, og i møter med tillitsvalgtapparatet i begge kommuner.

Vi skal hente det beste ut fra to kommuner, og bli en god ny Steinkjer kommune avsluttet nyrådmannen sin innledning med å slå fast.

Tema for dagen var digitalisering og relasjonsledelse i endringsprosesser.

Digitalisering må til for å forenkle og koble IT og fag. Det vil gi ansatte bedre arbeidsverktøy og brukerne større mulighet til å søke tjenester og få behandlet sine søknader når det passer dem.

Relasjonsledelse er i dag Steinkjer kommunes valgte ledelsesform. Å fokusere på endringsledelse gir lederne i begge kommuner samme mulighet til å møte motstand, engasjement og utviklingsevne hos ansatte i bygging av den nye kommunen.

Noen bilder fra dagen:

Fra lederskolen 26.04.17
Fra lederskolen 26.04.17

Fra lederskolen 26.04.17

Fra lederskolen 26.04.17

 

Kari Aarnes