Her finner du informasjon om saksgang ved behov for spesialpedagogisk hjelp.
Saksgangen er inndelt i 6 faser, jf. bokser under.

De ulike fasene er linket til Utdanningsdirektoratets sider hvor det gis utfyllende informasjon.

Steinkjer kommunes frister i saksbehandlingen er angitt i boksene for de ulike fasene.

                                  FASE 1                                            

Du tror et barn har behov for spesialpedagogisk hjelp

 

                                    FASE 2                                           

Henvisning til PPT

Henvisningsskjema ligger i Oppad Sikker Arbeidsflyt for kommunale barnehager og private barnehager som har tilgang. Øvrige barnehager benytter Henvisningssskjema (PDF-skjema for skriving)

 

                                    FASE 3                                          

PPT gjør en sakkyndig vurdering

Frist: Fortløpende. Senest innen 1.mai for kommende barnehageår

 

                                    FASE 4                                           

Kommunen fatter vedtak

Frist: Fortløpende.

 

                                    FASE 5                                          

Barnet får spesialpedagogisk hjelp

Frist: Fortløpende. IOP innen 1. oktober.

                   

                                     FASE 6                                            

Kommunen eller barnehagen evaluerer og vurderer veien videre

Frist: Årsrapport om gitt spesialpedagogisk hjelp innen 20. juni.

 

                       TIL DEG SOM FORELDER                          

Spesialpedagogisk hjelp til deg som forelder

Spesialpedagogisk hjelp på mange språk

Henvisningsskjema (brukes kun av foresatte/foreldre)