Et samlingssted med rom for møter, teaterfremføringer, konserter og andre sosiale og kulturelle formål.

Leier ut eget lokale til Følling barnehage adskilt i forhold til resterende lokaler. Andre leietagere; Skolekorps, og idrettslag


Kontakt: Eirik Forås. Kvamsvegen 1606. 7732 Steinkjer
              E-mail: 
              Tlf: 913 29 138