Det forteller avdelingsleder for Helse og rehabilitering, Ingeborg Laugsand.

Svineinfluensa er blant annet påvist i USA og Mexico, og Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte forrige helg utbruddet av svineinfluensa for å være en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse.

Smittevernlege i Steinkjer kommune, Dragan Zerajic, er blant de kommunale tjenesteyterne som stadig blir oppdatert om sitasjonen fra sentrale myndigheter.

- Vi følger utviklingen nøye, forteller avdelingsleder Laugsand.

Folkehelseinstituttet har ingen mistenkte tilfeller av svineinfluensa i Norge, men personer som har vært i berørte områder og opplever influenselignende symptomer, oppfordres altså til å ta kontakt med Legevakta.

 

Legevakta kan nås på telefon: 74 14 10 00

Mer informasjon finner du på: www.fhi.no