På bildet: Grete Bækkan Mollan, leder av likestilling- og mangfoldsutvalget, Jannike Strugstad, leder i Steinkjer Friidrettsklubb og ordfører Bjørn Arild Gram

Arrangementet startet ved bautaen til Fredrikke Marie Qvam og fortsatte på Vårt Hjem hvor ca 100 personer møtte opp.


Lederen i Likestilling- og mangfoldsutvalget Grete Bækan Mollan ønskert velkommen og Steinkjer Damekor underholdt med sang.

Ordfører Bjørna Arild Gram delte ut prisen til friidrettsklubbens representant.

I tillegg holdt Linn Bylund et innlegg om "Kjønnsdelt barndom" og Kristine Svendsen snakket om "Kjønnsdelt arbeidsliv".