Dette vil gjelde for ca 3-4 måneder fram i tid.

I tillegg har vi tidigere meldt om at følgende tjenester har flyttet ut:

Bolig- og tildelingskontoret flyttet til Rønninggården (Bogavegen 2) på Nordsia. Dette omfatter tildeling av omsorgstjenester, kommunale boliger og omsorgsboliger, bostøtte og Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Kulturkontoret har flyttet over til O2-huset (4.etg).