HUZE har film som et av flere satsingsområder og Filmbussen er et årlig todagers profesjonelt filmkurs hvor deltakerne får være med på alle de ulike delene av en filmproduksjon fram til ferdig kortfilm.
Neste lørdag er det stor premiere i Stjørdal med visning av alle filmene fra hele fylket.

Bjørn Gunnar Ericson
Flyktninge- og aktivitetstjenesten