Festgudstjenesten i Mære Kyrkje er en del av markeringen av at det er 1000 år siden Olve ble drept på Mære, dette har Steinkjer kommune markert gjennom hele året med ulike arrangement.

I festgudstjenesten deltar Nidaros biskop Herborg Oline Finnset sammen med sokneprest Tine Jøhnk. I tillegg deltar Sparbu hornmusikk, Mære songlag og Sparbu songlag.

I anledning jubileet er det gjort forskjellige små og store jobber på kirken, slik at den kan ta seg best mulig ut. Blandt mye kan nevnes bispestolen som har blitt renovert etter alle kunstens regler ved at de gamle vangene fra 1400-tallet er gjenbrukt, dermed har vi to bispestoler i Mære kyrkje. Dette har det vært før og det er ganske interessant og enestående, da det sier noe om Mære kyrkje sin særstilling i kirke Norge i middelalderen. Vi har også fått prosesjonskors laget til kirken, ny vakker alterduk tas i bruk for aller første gang, og fire kirkebenker er reparert og malt.

Etter festgudstjenesten blir det kirkekaffe på Mære landbruksskole.

Vi gleder oss og ønsker velkommen til en festdag på Mære!