På talestolen står ordfører i Namsos Arnhild Holstad

Terje Sørvik, fylkesråd for regional utvikling orienterte om virkemidler.
Arnhild Holstad, ordføreri  Namsos orienterte fra Region Namdal som består av 13 kommuner.
Susanne Bratli, sekretær for Inn-Trøndelagsamarbeidet orienterte om og innledet til gruppediskusjon ut fra utkast til nytt styringsdokument for Inn-Trøndelagsregionen 2017 – 2019.   Dette dokumentet skal videre til politisk behandling i alle de fire kommunene.

Formannskapene diskuterte også temaene mulig felles næringsselskap i Inn-Trøndelag og samarbeid/sammenslåing av vekstbedrifter.

Kari Aarnes
kontorsjef