Feiing og tilsynsavgift - betalingssatser 2022

Feiing – kategori 1, skorstein med høy sotdannelse / beksot

Hovedpipe

     

kr. 365,00

Ekstra pipeløp

   

kr. 182,50

         

Feiing – kategori 2, skorstein med lav sotdannelse

Hovedpipe

     

kr. 150,00

Ekstra pipeløp

   

kr. 75,00

 

 

 

 

 

Tilsyn av fyringsanlegg

Hovedpipe

     

kr. 350,00

Ekstra pipeløp

   

kr. 175,00

         

Tjenester ut over ordinære oppgaver

Fresing av beksot, medgått tid

 

kr. 1 000,- pr. time

Filming av piper/røykrør, medgått tid

kr. 1.000,- pr. time

Kontroll etter pipebrann

   

Gratis, dekkes av ord. feiegebyr

Befaringer etter forespørsel, som kan kombineres med tilsyn av fyringsanlegg

Gratis, dekkes av ord. feiegebyr

Oppgitt gebyrer er årlige gebyr inkl. mva.