Formannskapet fastsatte i møte den 20.12.18 planprogram for reguleringsplanarbeidet for Sprova steinbrudd. Planen vil bli utarbeidet som en detaljregulering. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§4.1 og 12.9.

Planprogram                 Møtebok med vedtak, 20.12.18