Formannskapet fastsatte i møte den 29.4.21 planprogrammet for arbeidet med reguleringsplan for Asphaugen Næringspark. Planen vil bli utarbeidet som en detaljregulering. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§4.1 og 12.9.

Planprogrammet oppdateres iht. vedtaket. 

Planprogram                 Møtebok med vedtak, 29.4.21