Gjenreisingsbyen defineres geografisk av Riksantikvarens NB!-område, historisk av bygninger reist mellom 1940 og 1965. Fasadefondet har gått bort fra faste søknadsfrister og behandler søknader fortløpende til Fasadefondet er tomt. Statuttene finner du her.
 
Flere opplysninger om kulturminneregistrering og fasadefond, kontakt kommuneantikvar Robert Øfsti.