Etter kommunesammenslåingen 01.01.2020Steinkjer sentrum ved fjorden 2

  • Areal: 2165,9 km2
  • Innbyggere: 24 424 (tallene er tatt fra SSB og slått sammen for de to kommunen per 3.kvartal 2019)
  • Finn mer statistikk hos SSB  (og foreløpig må man se både på Verran og Steinkjer her)