Avdeling omsorg har utarbeidet et opplæringsprogram som vi har kalt Rosehagen. Rosehagen har som mål å styrke handlingskompetansen til sykepleiere, vernepleiere og miljøterapeuter. Samhandlingsreformen gir oss store faglige og administrative utfordringer og slike fagdager er med på å gjøre oss mer bevisste og dyktige i jobben vår. 

Tove Sagnes fra sykepleierutdanningen, Namsos, har kurset  til sammen 135 sykepleiere, vernepleiere og miljøterapeuter fra avdelingene Omsorg, helse og Betania sykehjem på en fremdragende måte.
 
Nedenfor ser vi interesserte kursdelatakere.
 
Fra fagdag om faglederrollen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Jegersen
fagkonsulent avdeling for omsorg