Temaet er arbeidsledelse og trygget i rollen i en stadig mer faglig krevende hverdag.

Høgskolelektor ved vernepleierutdanningen i Trondheim Wenche Natland Dahlen var leid inn som foreleser. Natland er utdannet vernepleier og har en master i rettsvitenskap og underviser i juridiske fag innen helse og velferdsrett.

Dette er en oppfølging av et 3 –årig kompetanseprogram i avd. for omsorg kalt Rosehagen, der de gjennom 3 år har fokusert på å styrke handlingskompetansen til ansatte i avdelingen.
 

Elin Jegersen
fagkonsulent