Halvor går i fjerdeklasse. I høst begynte skolen med noe nytt, nemlig Individuell utviklingsplan (IUP). Det synes niåringen er fint.   
– Den gjør at vi får vite de forskjellige tingene vi skal jobbe ekstra godt med, sier Halvor.
IUP-en er bygget på tre aktører: han selv, foreldrene og skolen. Etter at alle partene kom med innspill for hvilke mål og tiltak han bør arbeide ekstra godt med, ble planen laget.
Et av målene i Halvors utviklingsplan er å senke tempoet når han skriver.
– Jeg skriver for fort, og hvis jeg skriver litt saktere blir skriften finere, forklarer han.
 Mamma Ragna Hellem, elev Halvor og lærer Marit Vist.
Gir foreldrene oversikt
Det er ikke bare Halvor som synes IUP er et bra tiltak. Både mamma Ragna Hellem og kontaktlærer Marit Vist synes det er et verdifullt verktøy.
– Dette er noe vi har ventet på. I flere år har det vært snakket om tilpasset opplæring, men det har ikke vært så enkelt å finne ut hva som gjøres for egne barn. Denne planen gjør at vi både vet hva som gjøres, og den gir oss en god mulighet til å påvirke og bidra som foreldre, sier Halvors mamma.
Før Halvors IUP ble laget fikk foreldrene et skjema for å skrive hva de synes bør prioriteres.
– Vi satte oss ned sammen med Halvor og diskuterte hva vi synes han bør arbeide med. Det ble ikke så mye på alle punktene, men sammen med det skolen ser så blir det en fin helhet, mener Hellem.
 
For et felles mål
Ut ifra tidligere kartlegginger, observasjoner og samtaler med elevene lagde deretter kontaktlærer Marit Vist en kladd. Så fikk hun tilsendt skjemaet fra foreldrene og satte sammen et felles forslag til IUP.
– Det vi erfarer er at det ofte er mye likt fra oss og heimene. Vi ser mye av de samme tingene, sier kontaktlæreren.
Til slutt var det et felles møte mellom foreldre, elev og lærer for å gjøre ferdig IUP-en og signere den. 
– Det å ha en avtale mellom heim og skole er ikke revolusjonerende. Vi har også tidligere hatt avtaler elevene har signert. Men det som er nytt er at det gjennom denne planen er en mye høyere bevissthet rundt tiltakene og hvem som har ansvaret for å jobbe med dem. Det er en klarere ansvarsfordeling mellom heim og skole og det håper vi vil bidra til at vi gir en bedre tilpasset opplæring, sier Vist.
 
Evalueres fortløpende
I løpet av forrige skoleår fikk elevene ved fire forsøksskoler IUP. Fra denne høsten utvides prosjektet og i løpet av skoleåret 2007/2008 skal alle elever i Steinkjer kommune få sin egen IUP. Våren 2008 skal innføringen evalueres med tanke på å gjøre nødvendige forbedringer.
– IUP er jo helt nytt og det blir spennende å se om dette blir så bra som vi håper og tror, sier kontaktlærer Vist.
– Det som er sikkert er at det lover godt, tilføyer mamma Ragna Hellem.
IUP-innføringen er et av flere prosjekt i Steinkjers Kvalitetskommuneprogram, som blant annet setter fokus på de kommunale tjenestene og brukermedvirkning.