Integreringsmottaket kan fra 2017 bli en enhet i Steinkjer kommunale mottak med totalt 150 plasser. Integreringsmottaket vil utgjøre 75av disse plassene.

Hva er et integreringsmottak?
Integreringsmottak innebærer at beboere over 18 år skal ha et fulltidsprogram der det stilles tydelige krav til beboerne.  Belønning, bonusordning og eller sanksjoner kan inngå for å oppnå resultat.  Beboernes kompetanse skal kartlegges og det skal utarbeides individuelle planer og gis karriereveilening.  Skole og utdanningsrettede aktiviteter kombineres med arbeidsrettede aktiviteter og aktiviteter i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Kommunen inngår egen samarbeidsavtale om drift og oppfølging av integreringsmottaket.

UDI oppretter fra 2017 integreringsmottak i Steinkjer, Larvik, Bodø, Kristiansand og Oslo.

Les mer om asylmottakene i Steinkjer her.

Se også innlegget i Trønder-Avisas nettutgave.

 

Kari Aarnes
kontorsjef