Boksen reserveres og låses enkelt med appen SafeBikely. 

Sykkelboksene er et prøveprosjekt ut 2020, men målet er å etablere flere trygge parkeringsløsninger for sykler. Det vil det bli tatt stilling til når de ser hvor mange som benytter seg av tilbudet. 

Les mer her i AtB sitt informasjonsskriv.