Til stede:  Sokneprest Harald Tveit, sokneprest Anne Beate Leivann og fysioterapeut Lena Bjørnback.


Dato: 10.04.18

Klokka: 12.30- 14.00

Sted: Steinkjer bibliotek, 2 etasje

 

Påmelding til Frisklivssentralen innen 09.04.18

Mobil: 474 71 213 eller E-post: frisklivssentralen@steinkjer.kommune.no 

 

Logoen til frisklivssentralen

Logoen til Steinkjer bibliotek