I løpet av 2015 søkte mer enn 5000 enslige mindreårige om asyl i Norge. Disse barna er i en spesielt sårbar situasjon og har andre behov og rettigheter enn voksne. De har få å støtte seg til og mange bærer med seg tunge minner som gjør hverdagen i ett nytt land utfordrende. Men de er også en gruppe av overlevere som med riktig støtte kan reise seg igjen!

Ønsker du å bidra til at disse ungdommene får en bedre hverdag? Bli med og lær mer om enslige mindreårige flyktninger, hvordan situasjonen er i Steinkjer, og hva ungdommene selv mener de har bruk for.

Program:
Janne Raanes, leder av Norgesprogrammet i Redd Barna, forteller om enslige mindreårige flyktningers situasjon og utfordringer generelt.

Elin Vinje, leder av Flyktningetjenesten ved Steinkjer Kommune, informerer om situasjonen lokalt og hvordan kommunen jobber med enslige mindreårige flyktninger.

Shabaz Jalal Kakabra gir oss et innblikk i hvordan det oppleves å være enslig mindreårig flyktning i Norge og hva han selv mener ungdommene har behov for.

Redd Barna Region Midt oppdaterer om organisasjonens arbeid i Midt-Norge og hvordan du konkret kan bidra til at enslige mindreårige flyktninger får en bedre hverdag i Steinkjer.