Ungdom mellom16 og 18 år står imidlertid i en særstilling med tanke på å hente ut vaksinasjonskort. Folkehelseinstituttet har nå lagt til rette for enklere bestilling av vaksinasjonskort for denne aldersgruppen.
Se informasjon på deres nettside
Les mer om hvorfor denne aldersgruppen er spesiell.


Trude Viem Dahl
Fagkoordinator helsestasjon – og skolehelsetjenesten