Kommunen tilbyr alle innbyggere gratis energikartlegging av boligen gjennom Energiportalen.

Du kan gå inn på energiportalen og foreta kartleggingen. Programmet er brukervennlig og via portalen kan du få informasjon om eget energibruk, beregne besparelser ved ulike energitiltak eks. som varmepumpe og etterisolering.

Gjør slik:

  • Skriv inn adresse eller gårds- og bruksnummer
  • Velg adressen fra menyen som vises da
  • Legg inn dine opplysninger
  • Så beregnes dagens energibruk og kostnader.

Her kan du velge å undersøke effekten av forskjellige energitiltak, og det beregnes besparelse for hvert tiltak i energibruk og energikostnad, og forventet reduksjon av CO2-utslipp.