Tlf. 74 16 24 00, fax 74 16 40 62
Besøksadresse: Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer. I bygget til Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus.

For mer informasjon: 
Se legekontorets egen nettside