Tildelingen kan endre seg i løpet av 4-årsperioden hvis det blir endringer i tildelingen totalt eller i bestandsfordelingen.

Se mer informasjon på Steinkjer kommuneskogers hjemmeside.