Oppvekstsjef Elisabeth Jonassen sa at det er svært viktig at elevenes stemme blir hørt i arbeidet med den nye planen for framtidas skole i Steinkjer. Elevene er de som kjenner skolen best og ble på elevseminaret utfordret til å si sin mening.

Elevene diskuterte i grupper hva de tenker er viktig for at alle elever skal trives og lære på skolen. Innspillene ble notert på "gule lapper" og presentert for alle.

Hvordan skjer læring

Deretter ble elevene utfordret til å komme med sitt bilde på "drømmeskolen". Hver gruppe diskuterte dette og kom fram til 5 kjennetegn på drømmeskolen. Kjennetegnene ble presentert og samlet inn. Noen av kjennetegnene som elevene presenterte er oppsummert og presentert i bildet under.

Elevenes forslag kommnunedelplan Elevseminar

Oppvekstsjefen takket til slutt alle elevene for en fantastisk innsats og alle de gode innspillene som de hadde kommet med. Det ble også foreslått fra elevene at det burde være elevseminar for elevrådene en gang hvert år og da gjerne med samme tema og med pizza og brus på menyen. Det rådet har oppvekstsjefen tenkt å ta på alvor.