Parkering og lading av ladbar motorvogn

 
Parkering - betalingsplikt for elbil og hydrogendrevne motorvogner
Steinkjer kommune følger hovedregelen i ny (2017) parkeringsforskrift som sier at det er betalingsplikt for elbil og hydrogendrevne biler på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser. Betalingsplikten gjelder også på ladeplasser.
 
Hovedregelen i ny forskrift er at El-biler må betale p-avgift på alle plasser og følgelig blir det ikke skiltet at El-biler må betale.  På plasser hvor det tilbys gratisparkering, må dette skiltes særskilt. Se Vegdirektoratets sider for mer informasjon om elbiler, parkeringsavgift og skilting.
 
Kommunale ladepunkt
Steinkjer kommune har som et pilotprosjekt etablert 48 ladepunkter fordelt på følgende  parkeringsområder Rådhuset (10), Terminlaplassen (6), Teleplassen (10),Guldbergaunet (14), Egge barnehage (4) , Steinkjersannan (4) .  Se plassering av ladepunktene i sentrum: kart
 
Ladestasjoene er av type Zaptec uten fastmontert ladekabel.
Laderene har  "universalkontakt" - det vil si kan benytttes av alle kjøretøy med passende mode 3, type 2  ladekabel
 
På våre 230V anlegg kan vi levere opp til  7,2 kW.
På våre 400V anlegg kan vi levere opptil  max. 22 kW.
 
Plassene er skiltet slik at de er forbeholdt "ladbar motorvogn". Merk at noen av plassene er tidsbegrenset.
Ved Rådhuset er i tilegg 2 av ladeplassene reservert for forflytningshemmede med ladbar bil og 4 plasser reservert ladbare kommunale biler.
Det er ladeplikt for å stå på disse plassene, det vil i praksis si at bilen må være tilkoblet lader.
 

 

Hvordan lade bilen

For å lade må du først laste ned mobil-appen "EasyPark" fra Google Play eller App Store.
 
Oversikt over kommunale ladestasjoner med takstsoner for EasyPark finner du her
 
Det finnes bruksanvisning for hvordan man starter lading på alle ladestasjonene.
 
Denne rekkefølgen må følges for å få startet lading:
1. Start lading i EasyPark appen med riktig takstsone (takstsone står på lader)
2. Koble til bilen
3. Stopp ved å avslutte i appen
 
Hva betyr lyset på laderen:
Grønt lys - Klar eller ferdig ladet
Gult lys - Autentiserer / venter på lading
Blått pulserende lys - lader
Rødt lys - feil

Hva koster det å lade

Du vil bli belastet for eventuell parkeringsavgift i tillegg til  forbrukt strøm.
Pris for strøm :  1.50 kr  kWh
 
Årskort for parkering i sentrum vil være gyldig på alle ladestasjoner, du velger da i EasyPark appen at du har årskort, og vil bli belastet kun for forbrukt strøm.