Hovedutvalgene hadde møte 09.02.
Formannskapet hadde møte 11.02 og skal bl.a behandle og innstille i sak om Dampsaga bad.  Denne saken vil bli behandla i ekstra kommunestyremøte 17.02.  

Det er kommet inn spørsmål til saken om Dampsaga Bad.  Spørsmålene og svarene finnes som vedlegg til saken.

Møtene må nå gjennomføres som Teamsmøter. 

Opptak fra kommunestyrets møte vil bli tilgjengelig på kommunens nettside i etterkant av møtet.