Vegen blir stengt i perioden mandag 2. desember kl 0730 til fredag 13. desember kl 1500 grunnet anleggsarbeid. Dette gjelder for både kjørende og myke trafikanter.

Det vil være åpnet for kjøring i begge retninger i  Svein Jarls gate, mellom Kristoffer Uppdals gate og Petter Egges gate.

Forklaring til bildet: 

Posisjon 1: Vegen stengt
Posisjon 2: Skilt nr. 302 innkjøring forbudt tildekkes


Anne-Grethe Holm
enhet utbygging