Arbeidet som ble gjort i 2007 var en utvidelse slik at alle eiendommer i kommunen (boliger, fritidseiendommer, næringseiendommer, og verker og bruk) fikk eiendomsskatt.

Det er fritidseiendommer som vil bli omtaksert først.
 
Eiendommene vil bli befart og taksert av takstmenn (besiktigelsesmenn) som legger frem taksten for den sakkyndige nemnd (skattetakstnemnda). Taksten vil bli utført etter de retningslinjer som er utarbeidet av skattetakstnemnda, slik at alle eiendommer får en mest mulig ensartet behandling. Denne beregnes på grunnlag av normal markedsverdi.
 
Når besiktigelsen er gjort gjenstår det en del arbeid før takstene er klare.
Alle vil få brev med faktaopplysninger om eiendommen, takst og beregnet eiendomsskatt. Det vil også bli gitt nærmere opplysninger om rettigheter til å klage på eiendomsskatten.
 
Alle eiendommer skal utvendig befares av innleid takstpersonell (besiktigelsesmenn). Det er ikke nødvendig å være tilstede ved befaringen. Ønsker du likevel å være tilstede, må dette meldes til kommunen for å avtale tid med takstmann. Da ringer du tlf. 939 15 203.
 
Befaring på din fritidseiendom vil foregå i perioden: april, mai og juni
 
Har du spørsmål vedrørende omtaksering av fritidseiendommen kan du kontakte oss via:
 
Telefon: 7416 90 00
 
 
 
Bjørn Erik Haug
Eiendomsskattekontoret