Eiendomsinformasjon - Bestill - Elektronisk levering

Forespørsel til kommunen etter EIENDOMS-dokumentasjon er en betalingstjeneste.
Dette gjelder bl.a. bygningstegninger – tomtearealer – kommunale avgifter – arealplaner.

Bestill via infoland.ambita.com  >   Se bruksanvisning.

Finn din eiendoms gårds- og bruksnummer her