Bakgrunn

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg vedtok i 2012 at de skulle se på mulighetene for å få bygd en sykkelgård i Nord-Trøndelag. Initiativet ble støttet av Fylkesrådet. Steinkjer kommune var en av kommunene som valgte å søke om å bli vertskommune for sykkelgården og valget falt til slutt på Steinkjer. Sykkelgården er bygd med støtte fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Steinkjer kommune, Trygg Trafikk, Gjensidigestiftelsen og Trønderbilene. Sykkelgården er lokalisert ved skolene og idrettsanleggene i Egge, like utenfor Steinkjer sentrum. En sykkelgård er et område med veier og gater i forminsket målestokk, der barn og unge kan lære seg å bruke sykkelen i trygge omgivelser. Klikk og zoom på kartet.

 

 

 

Hele fylkets sykkelgård

Hovedmålgruppen for trafikkopplæring på sykkelgården er alle elever på 5. trinn i Nord-Trøndelag. Det er elevenes egne lærere som sørger for opplæringen. Lærerne må i forkant gjennomføre kurs i regi av Trygg Trafikk. Våren 2020 ble det på grunn av Corona ikke gjennomført kurs for lærere. Skolene forberedte seg da ved å ta i bruk verktøyet www.sykkeldyktig.no. Dette verktøyet anbefales av Trygg Trafikk.

Steinkjer kommune stiller med sykkelverter på sykkelgården. Den/de tar imot elevene og bistår med inforamsjon og praktisk tilretelegging.

Skoleklasser som gjennomfører sykkelopplæring på Egge sykkelgård vil få dekket transport til og fra sykkelgården. Fylkeskommunen yter tilskudd til denne transporten.

https://sykkeldyktig.no/

 

Trygg_Trafikk_presentasjon

 

Trygg_Trafikk_nettside_skole

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Eva Hermann Haugseth, Egge barneskole, for informasjon og booking av sykkelgården:

eva.hermann.haugseth@steinkjer.kommune.no

Tlf. 940 15 988 eller 924 10 901