Adresse: Markavn 1, 7715 Steinkjer.

Kontaktinformasjon: 

  • Avdeling Lilla, tlf. 40402519
  • Avdeling Orange, tlf. 40402523
  • Avdelingstelefon, tlf. 40402527

Dette er en somatisk sykehjemsavdeling med 20 pasientplasser.
De har felles mottakskjøkken, vaskeri og nattevakter med døgnavdelingen i rehabiliteringstjenesten og DMS.
Gluggen er bygd i tilknytning til helsetunet. Det er et bofellesskap med 10 boenheter for personer med demens.