Kontaktinformasjon

Forkontor: Egge.barneskole
v/ sekretær Marianne Kvam
tlf. 477 91 480

Rektor: Karin Tiltnes
tlf. 482 02 846

Inspektør: Eva Hermann Haugseth
tlf. 924 10 901

SFO Tone Stein
mob.tlf 477 91 488

Adresse:
Eggevegen 84
7715 STEINKJER

Trinntelefoner:
1. trinn: 477 91 487
2. trinn: 477 91 481
3. trinn: 477 91 482
4. trinn: 477 91 483
5. trinn: 477 91 484
6. trinn: 477 91 485
7. trinn: 477 91 486

Ukas Foreldrepuls-artikkel