Elevene får oppdatert innhold

Foreldreutvalget etterlyste en digital satsning ved Egge barneskole. Ved å satse på interaktive tavler får lærere flere valgmuligheter for å vise digitalt innhold. Elevene på første til tredje trinn vil fra august ha eget læringsbrett med tilpasset innhold med fokus på elevproduksjon. Vi mener at elevene skal være aktive deltakere i egne læringsprosesser, samtidig som skolen må tilfredsstille kravene som ligger i nye læreplaner. Hver elev får presentert læringsinnhold på en måte som passer dem. Skolen har startet opp arbeidet med å heve lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse for å gjøre dem i enda bedre stand til å ta i bruk den nye teknologien. I mai kom det en ekstra bevilgning på 1 million kroner til innkjøp av lærermaskiner. Dette er etterlengtet utstyr som våre lærere er klare til å ta i bruk.

Hva med blyant?

Elevene skal fremdeles benytte blyant og papir, og vi skal fremdeles benytte nærområdet til fysisk aktivitet. Uteskole og læringsbrett i skjønn forening. Variasjon i verktøy og metodikk.

Gjennom satsingen på digitale verktøy og visningsflater ønsker vi å komme opp på det nivået som skolen må ligge på for å gjøre elevene i stand til å møte utfordringene som ligger i et digitalt samfunn. Elevenes digitale kompetanse er viktig for framtida, og vi ønsker en sterk dreining over til at elevene gjennom egen læringsprosess, produserer digitalt innhold.

 

Jan Ove Karlsen
Adjunkt/ikt-veileder
Steinkjer skole/Egge barneskole