Barna skal føle seg verdifulle og lykkes i sin omgang med andre!


Kontaktinformasjon - velkommen til Egge barnehage

Besøks- og postadresse:
Kvamslia 1
7715 Steinkjer

Styrer: Anne Stuevold

Kontor: 95 80 96 16
Murer`n: 909 83 181
Maler`n: 958 10 290
Mekken: 908 83 029
Tømrer`n: 957 91 196


Foreldrepulsen