Arkitektteamet består av tre mindre arkitektfirma: edit / atelier, Sanden + Hodnekvam og KOHT, som sammen har levert løsningsforslaget som de kaller  "Steinkjer: Deltabyen".

Teamet hadde fordypningstemaet "Kapasitet for konferanse, overnatting, kontor, fortettingspotensiale, høyder, typologi".  Steinkjer kommune ønsker vekst i sentrum innenfor disse områdene, og teamet ble bedt om å komme med forslag til hvilke ledige arealer som skal utbygges med hva. I tillegg skulle teamet peke på areal som med fordel kan transformeres til ny bruk ved nybygging, samt komme opp med forslag som løser oppgavene gjennom endret bruk av eksisterende bygningsmasse.

Teamet har i tillegg til plansjer levert sin løsning i magasinformat hvor de stiller spørsmål og svarer:

MAGASIN ENKELTSIDER

MAGASIN DOBBELTSIDER

PLANSJER