Mære legekontor og Legevakta vil ta i bruk e-resept på et senere tidspunkt. E-resept øker sikkerheten og gjør hverdagen enklere for legemiddelbrukere.

Les mer i nyheten vi la ut den 30.mai på kommunens hjemmeside.