Med flere tusen medlemmer i ryggen taler de dyrenes sak overfor publikum, myndigheter og media. De griper inn der dyr blir utsatt for urett. De gir helsehjelp og omsorg, omplasserer i midlertidige- faste hjem. De er ute med informasjon og opplysninger, råd og tips for å unngå hjemløse dyr.

 

Dyrebeskyttelsen i Nord-Trøndelag fortjener frivillighetsprisen for sin innsats for dem uten stemme, uten rettigheter og uten mulighet til å forsvare seg selv. Dyrebeskyttelsen er avhengig av ulønnede frivillige og de fortjener all respekt for det arbeidet de gjør i form av denne prisen.

 

Dyrebeskyttelsen har lenge vært svært aktive og tydelige i det offentlige rom i Steinkjer kommune. Det legges ned et betydelig arbeid med målsetting om å bedre forholdene for dyrs rettigheter. Det er også slik at mange av lokallagets medlemmer legger ned stor innsats i å ta imot dyr i fosterhjem, samt sørge for helsehjelp og veterinærtjenester. Det er et stort ansvar å ta vare på dyr som blir neglisjert eller forlatt av ulike årsaker. Her gjør dyrebeskyttelsen en fantastisk innsats i Steinkjer kommune.

 

Prisen består av diplom og et pengebeløp som deles ut på frivillighetens dag 5. desember.

 

Leif Terje Nilsen
Kultursjef