De fikk utdelt et diplom laget av Robert Øfsti  samt en pengesum på kr.5000,- som påskjønnelse for sin innsats for sitt frivillige arbeid ved Egge Museum.

Arrangementet hadde kulturelle innslag fra dyktige elever fra kulturskolen, inspirasjonsforedrag av Terje Ingvoldstad og bolystgruppene i Stod, Ogndal, Beitstad og Henning hadde presentasjoner av sine bolystprosjekter. Etterpå var det Workshop og 65 personer deltok på arrangementet.

Kommunen takker Unge kvinners sanitetsforening for god hjelp med serveringen og Grand hotell for god kaffe.


Birgit Bjerkan
kulturkonsulent